افتخارات دبستان


5vrekh.gif


 

سال تحصیلی 93-92مسابقات شطرنج 

 

         کسب مقام دوم ناحیه : علی قاسمی   104.gif


IMG_1145.JPG


 

مسابقه قصه غدیر

    کسب رتبه اول ناحیه : سجاد صحرائی 104.gif

     کسب رتبه دوم ناحیه : کسری مشاهری فرد  104.gif

  

 IMG_1161.JPG

 

 

 

بنیاد آموزشی فرهنگیامام صادق (ع) تمامی حقوق محفوظ است