بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

تذکر مهم :

 

محل مصاحبه در دبیرستان دخترانه دوره اول امام صادق (ع) واقع در

خیابان توحید ، بن بست شقایق میباشد.