بنیاد امام صادق

یادداشت

 

چشم‌انداز

 

ساختارسازمانی

 

بنیاد آموزشی فرهنگی امام صادق (ع)


ساختار سازمانی

بنياد فرهنگي آموزشي امام صادق(ع) توسط تعدادي از فرهيختگان شهر اصفهان تاسيس گرديده كه اجزاء آن به شرح زير معرفي مي گردند.

الف- هيات امنا به رياست حضرت آيت الله طاهري و عضويت تعدادي از روشنفكران مسلمان

ب- هيات مديره :

1- حضرت حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي روحاني: رئيس هيات مديره مدرس حوزه علميه امام صادق (ع) نماينده امام و ولي فقيه در جهاد دانشگاهي .

2- آقاي غلامحسين ملائي: نايب رئيس هيات مديره ، ليسانس رياضي از دانشگاه اصفهان ، فوق ليسانس مديريت دولتي ،
مشاغل:1- دبير رياضي 2- معاون اداري مالي ناحيه دو به مدت دو سال 3-رياست ناحيه دو آموزش و پرورش10 سال 4- رياست شوراي اسلامي شهر اصفهان (4سال) 5- مدير عامل كانون حسنات اصفهان .

3- آقاي رسول مباشر پور: عضو هيات مديره، ليسانس رياضي از دانشسراي عالي تهران، معاون اداري مالي شهرستان خميني شهر، رياست آموزش و پرورش ناحيه 4 اصفهان، 2سال ماموريت آموزشي در خارج از كشور ( امارات) ، رياست آموزش و پرورش ناحيه 3 اصفهان به مدت هفت سال .

4- آقاي علي فقيه : مدير عامل بنياد فرهنگي آموزشي امام صادق(ع) و عضو هيات مديره ، ليسانس رياضي و علوم کامپيوتر از دانشگاه تهران
معاونت اداري مالي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان رياست آموزش و پرورش ناحيه 2 اصفهان، مجدداً معاونت اداري مالي اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، دو سال ماموريت آموزشي در خارج از كشور( اطريش) ، هفت دوره مسئول گروه آموزشي رياضي استان اصفهان و ناحيه سه آموزش و پرورش ، مدير عامل بنياد فرهنگي آموزشي امام صادق (ع) از بدو تاسيس تا كنون و مدرس مراکز پيش دانشگاهي .

5- آقاي علي فزوه: عضو هيات مديره، ليسانس رياضي ، رئيس جهاد دانشگاهي اصفهان، مدير كل فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان .

6- آقاي دكتر محسن دوازده امامي: عضو هيات مديره، دكتراي علوم سياسي ، استاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

7- آقاي محمود تلگيني : رئيس دبيرستان و پيش دانشگاهي مرکز پسرانه بنياد فرهنگي آموزشي امام صادق (ع) و عضو هيات مديره ، ليسانس رياضي از دانشسرايعالي تهران با 43 سال سابقه تدريس رياضي در نواحي اصفهان ، سابقه رياست ناحيه 1 آموزش و پرورش و مديريت خانه رياضيات و سر دبير فعلي مجله رياضي فرنود .

 

تشكيلات بنياد:

1- مدير عامل

2- معاونت آموزشي

3- كميته برنامه ريزي

4- واحد امتحانات

5- هسته مشاور

6- حسابداري

7- حسابرسي

8- دبيرخانه و انتشارات

 

اعضاي شوراي برنامه ريزي بنياد فرهنگي آموزشي امام صادق (ع) :

1- آقاي محمد صادق انصاري مدير دبيرستان پسرانه و عضو شورا

2 - آقاي حسينعلي بهداد فر مدير پيش دانشگاهي پسرانه عضو شوراي شهر

3 - آقاي محمود تلگيني عضو برجسته شورا

4 - خانم مهين رضوي مدير پيش دانشگاهي دخترانه و عضو شورا

5 - آقاي علي فقيه مدير عامل بنياد و عضو شورا

6 - خانم سيمين تاج كريميان مدير دبيرستان دخترانه و عضو شورا

7 -  آقاي حسين ملايي عضو هيئت مديره و عضو شورا

8 -  آقاي رسول مباشر پور عضو هيئت مديره و عضو شورا

9 - آقاي قدير علي نيكبخت معاون آموزشي بنياد امام صادق(ع)

 

شوراي برنامه ريزي آموزشي دوره راهنمايي هر دو هفته يکبار تشکيل مي گردد و اعضاي آن عبارتند از :

1- آقاي علي فقيه مدير عامل بنياد و عضو شورا

2- آقاي حسين ملائي عضو هيئت مديره و عضو شورا

3- آقاي عباس غلامعلي دهکردي

4- آقاي محمود تلگيني

5- آقاي محسن استادي

6- خانم شمس الملوک دوامي مدير راهنمايي دخترانه

7- آقاي محمد علي معيني مدير راهنمايي پسرانه

8- آقاي قدير علي نيکبخت معاون آموزشي بنياد امام صادق(ع)