بنیاد امام صادق

یادداشت

 

چشم‌انداز

 

ساختارسازمانی

 
ثبت نام دبیرستان های دوره اول پسرانه و دخترانه بنیاد امام صادق (ع) از روز چهارشنبه 93/12/20 آغاز می گردد

بنیاد آموزشی فرهنگی امام صادق (ع)


 

به نام خدا

 

همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز:

 

در آستانه هجدهمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) بسیار خرسندیم که این شروع دلنشین را

به تمامی همکاران و دانش آموزان و اولیای آن ها تبریک عرض  نمائیم.

سال تحصیلی را در حالی شروع می کنیم که شامل بیم و امیدهای فراوان است؛

بیم از آنکه در اثر عدم شناخت نیازهای جامعه و فرصت های از دست رفته جبران آن به راحتی میسر نگردد.

مسائل و مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و ... که شهر ما دست به گریبانِ آن است چشم به کارایی و تخصص شما

در آینده ای نه چندان دور دارد.

و اما امید به آنکه توانایی های خدادادی شما با توکل به حضرت احدیت و پشتکار، حل این مشکلات را سهل و آسان  نماید.

برای شما عزیزان سالی سرشار از موفقیت و امید آرزومندیم.

 

                                                                                                                                               علی فقیه

                                                            مدیر عامل بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع)