برای اعلام نتایج آزمون ورودی دبيرستان‌هاي دوره اول دخترانه و پسرانه بنياد امام صادق(ع) به بخش ثبت نام مراجعه فرمایید


بنياد آموزشي فرهنگي امام صادق (ع) © 2011 ورود به سایت