ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی 96-97 دبیرستان های دوره اول و دوم امام صادق(ع) از تاریخ 95/12/1 آغاز میگردد.برای اطلاعات بیشتر به بخش ثبت نام وبسایت مراجعه کنید


ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی 96-97 دبستان و پیش دبستانی های امام صادق(ع) از تاریخ 95/12/1 آغاز میگردد.برای اطلاعات بیشتر به بخش ثبت نام وبسایت مراجعه کنید


بنياد آموزشي فرهنگي امام صادق (ع) © 2011 ورود به سایت