تاریخ و ساعت آزمون دبیرستانهای پسرانه و دخترانه بنیاد آموزشی فرهنگی امام صادق (ع)، دوره های اول و دوم ، تعیین شد
ثبت نام دبیرستانهای پسرانه و دخترانه بنیاد آموزشی فرهنگی امام صادق (ع)، دوره های اول و دوم آغاز گردید
ثبت نام پیش دبستان و دبستان دخترانه و پسرانه آغاز شد


بنياد آموزشي فرهنگي امام صادق (ع) © 2011 ورود به سایت